14 63 00 633

ul. Krzyska 9, 33-100 Tarnów

Budynek sali gimnastycznej

Budynek sali gimnastycznej

Rodzaj budynku

Hala szkoły gimnastycznej

Zakres prac

Wykonanie węzła cieplnego do zasilania sali gimnastycznej oraz pomieszczeń socjalnych.

Miejscowość

Inwestor

Publiczny