14 63 00 633

ul. Krzyska 9, 33-100 Tarnów

Kotłownie

Kotły gazowe

Tradycyjne

Kotły gazowe charakteryzują się największym komfortem użytkowania spośród innych urządzeń grzewczych przeznaczonych do domów jednorodzinnych oraz mieszkań. Są nowoczesne, ekologiczne i łatwe w obsłudze. Stanowią podstawowy element instalacji grzewczej, mogą także przygotować ciepłą wodę użytkową.

Rodzaje kotłów gazowych

Jedno lub dwufunkcyjne

Kocioł jednofunkcyjny ogrzewa jedynie wodę w instalacji centralnego ogrzewania. Na ogół istnieje jednak możliwość podłączenia zasobnika do podgrzewania wody użytkowej. Pojemność zasobnika powinna być dostosowana do liczby osób korzystających z wody. Kocioł dwufunkcyjny posiada dodatkowy przepływowy wymiennik do podgrzewania wody.

Może więc – bez konieczności instalowania specjalnych urządzeń – ogrzewać dom i wodę użytkową. Jednak komfort korzystania z ciepłej wody w dużych domach, gdzie ilość punktów pobory wody jest większa, będzie wyższy przy zastosowaniu kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem.

Z zamknięta lub otwartą komorą spalania

Kocioł z otwartą komorą spalania pobiera powietrze z pomieszczenia, w którym się znajduje. Można go instalować gdy kubatura pomieszczenia jest nie mniejsza niż 8 m3, oraz ma zapewni on stały dopływ powietrza i sprawną instalację wywiewną.

Kondensacyjne

W przyrodzie proces kondensacji polega na zmianie znajdującej się powietrzu pary wodnej ze stanu gazowego w ciekły co prowadzi do powstania chmur, mgieł, rosy i szronu. W kotłach gazowych mamy do czynienia z kondensacją pary wodnej zawartej w spalinach powstałej w wyniku spalania gazu, a odzyskana dzięki temu energia trafia z powrotem do kotła. W kotłach tradycyjnych energia jest bezpowrotnie tracona, gdyż ciepła para wodna ulatnia się razem ze spalinami przez komin. Dzięki odzyskanej dodatkowo energii kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność w stosunku do kotłów tradycyjnych.

Kotły kondensacyjne są droższe niż tradycyjne, ale zużywają mniej gazu i są dzięki temu znacznie tańsze w eksploatacji. To bardzo ważne kryterium oceny okresu zwrotu nakładów poniesionych na zakup kotła, szczególnie w przypadku dużych domów. W praktyce oznacza to wyraźne zmniejszenie zużycia gazu, czyli mniejsze rachunki.

Zalety kotłów kondesacyjnych

– oszczędność, niskie zużycie gazu- nowoczesność

– spełniają najbardziej rygorystyczne normy jakościowe

– komfort użytkowania

– najnowsze rozwiązania technologiczne

– niska emisja spalin

– przyjazne środowisku

Kotły na paliwo stałe

Są nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi o wysokiej sprawności przeznaczone przeznaczone do podgrzewania wody ciepłem powstającym w procesie spalania paliwa stałego. Kotły są przeznaczone do użytkowania w domach mieszkalnych, domkach rekreacyjnych, obiektach produkcyjnych i magazynowych, budynkach administracyjnych i socjalnych.

Wszystkie kotły w zależności od konstrukcji przeznaczone są do spalania różnorodnych paliw takich jak:

– węgiel kamienny, miał węglowy, drewno sezonowane, ekogroszek, ekogroszek, mieszanka węgiel/koks, pellet, węgiel brunatny, brykiety z biomasy, zrzynki, wióry, owies.
 
Kocioł ze spalaniem górnym

Jeśli zamierzasz palić koksem (paliwem krótkopłomiennym), odpowiedni jest ten z górnym spalaniem. Ale jeśli paliwem ma być węgiel, lepsze efekty osiągniesz, spalając go w kotle spalania dolnego. Przy spalaniu górnym, gdy ogień podkłada się od spodu, pali się cała objętość paliwa. Trudne jest wtedy ograniczenie mocy kotła, gdy nie ma potrzeby intensywnego ogrzewania.

Na skutek niedoboru tlenu dopływającego do komory spalania (przy ograniczeniu dopływu powietrza) powstaje dużo zanieczyszczeń i dymu, a zużycie paliwa jest zwiększone. Możesz tego uniknąć, podkładając ogień od góry, by paliła się jedynie górna warstwa paliwa. Ale wówczas z uzupełnieniem opału musisz czekać, aż spali się poprzednia porcja. A krótka droga spalin wewnątrz kotła powoduje, że ciepło ucieka do komina, zamiast być przekazywane wodzie.

Kocioł ze spalaniem dolnym

W kotłach spalania dolnego spaliny są wyciągane w dolnej części komory spalania, więc nie przepływają przez całą objętość paliwa. Powietrze dopływa do niego od spodu i pali się tylko jego dolna warstwa – w pobliżu wlotu do kanału spalinowego. Dymu jest niewiele, spaliny są czystsze, pokonują stosunkowo długą drogę przez płaszcz wodny kotła, więc ich ciepło jest w większym stopniu wykorzystane do ogrzewania wody. Jednak w kotle tego typu trudno jest spalać miał węglowy czy tani flot albo muł. Najlepszy do tego celu jest kocioł z nadmuchem powietrza w głąb komory załadowczej – takie konstrukcje są nazywane miałowym. Jeśli przewidujesz możliwość używania różnych paliw, wybierz kocioł uniwersalny. Jest on zbudowany jak kocioł spalania dolnego, ale ma przepustnicę, której otwarcie powoduje skrócenie drogi spalin – wyciąganie ich znad warstwy paliwa, czyli spalanie górne.

Kocioł na ekogroszek

Najtańszym obecnie źródłem energii służącej do ogrzewania  jest ekogroszek. Kotły z podajnikiem wyposażone w palenisko retortowe nie są może tanie, jednak w ostatecznym rozrachunku są bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o koszty ogrzewania. 

Zaostrzenie norm emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmusiło producentów paliw stałych do szukania nowych, bardziej proekologicznych rozwiązań ogrzewania. Efektem tych poszukiwań jest tzw. ekogroszek. Jest to węgiel kamienny sortymentu groszek II granulacji 5-25 mm, odpowiednio uszlachetniony. Charakteryzuje się niską zawartością siarki (do 0,6%), dzięki czemu spełnia normy ekologiczne. Wartość opałowa ekogroszku to 26-27 MJ/kg.

Do spalania ekogroszku stosuje się kotły co z paleniskiem retortowym. Są to nowoczesne urządzenia, bardzo wygodne w obsłudze. Praca kotła może przebiegać bez przerw w całymokresie grzewczym. Spalanie jest praktycznie bezdymne.

Atutem tego typu ogrzewania jest również łatwość utrzymania czystości, co oznacza, że kotłownia wcale nie musi znajdować się w piwnicy. Ekogroszek jest dostarczany w workach, co umożliwia przechowywanie tylko takiej ilości paliwa jaka jest potrzebna.
 
Kocioł może służyć do zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w ciągu całego roku.